Peta radionica u Segedinu 27.05. – 28.05.2022 godine.

U mestu Hódmezővásárhely, Mađarska, 27. i 28. maja 2022. organizovana je peta studijska poseta (seminar/okrugli sto), koja se realizuje u okviru projekta AGRINNO 2. Kao i do sada učesnici su bili predstavnici srednjih poljoprivrednih škola iz Futoga i Sombora, predstavnici udruženja “Dobra bašta” iz Stanišića, predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo kao i drugi relevantni predstavnici iz oblasti poljoprivrede.

Prvog dana studijske posete, predstavnicima iz Srbije obratio se dr Árpád FERENCZ sa Univerziteta iz Segedina koji je govorio o ekonomskim aspektima gajenja aromatičnog i začinskog bilja. Tom prilikom, prisutni predstavnici iz Srbije dobili su mnoštvo korisnih informacija iz pomenute oblasti koje će im svakako koristiti prilikom planiranja svojih aktivnosti u vezi sa gajenjem aromatičnog i začinskog bilja.

Tokom drugog dana studijske posete organizovan je okrugli sto na temu značaja gajenja lekovitog i začinskog bilja na kome su govorili eksperti iz ove oblasti: Ágota BEREK (udruženje Ezerjófű, Algyő, Mađarska), András MALYA, (preduzeće Mezőprodukt, Mezőhegyes, Mađarska), Angelina SIMON (preduzeće Herbária, Székkutas, Mađarska) i dr Elemér SZALMA (Univerzitet u Segedinu, Mađarska) koji je ujedno bio i moderator okruglog stola. Ova studijska poseta je ujedno bila i poslednja poseta Mađarskoj koja se realizuje u okviru projekta.

Prva radionica

Druga radionica

Treća radionica

Četvrta radionica

Peta radionica