U okviru projekta AGRINNO 2 nabavljena je i oprema za gajenje i berbu lekovitog i aromatičnog bilja (motokultivatora sa priključcima i solarne sušare) za poljoprivredne inkubatore u Futogu, Vršcu i Somboru.

Predstavnici Instituta za ratarstvo i povrtarstvo ʺInstitut od nacionalnog značaja za Republiku Srbijuʺ u partnerstvu sa predstavnicima Pokrajinskog sekretarija za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo su organizovali i obuku budućih korisnika opreme. U cilju podizanja svesti građana o značaju udruživanja i edukaciji radi postizanja efikasnijih i delotvornijih rezultata u oblasti poljoprivrede potpisan je Memorandum o saradnji između Poljoprivrednog inkubatora Bačke AGRINNO iz Futoga, Poljoprivrednog inkubatora Banata AGRINNO iz Vršca i Poljoprivrednog inkubatora AGRINNO 2 iz Sombora.“