A projektről

 

A rurális térségek, bár nem a gazdaság mozgatórugói, nagy jelentőséggel bírnak, hiszen a lakosság jelentős részének megélhetési alapot nyújtanak. Ez különösen a lakosság azon részére vonatkozik, melynek nincsenek feltételei a gazdaságba való bekapcsolódásra. Ismeretes, hogy a rurális térségekben magas a munkanélküliségi ráta, ami egyértelműen jelzi a foglalkoztatási lehetőségek hiányának problémáját. Ezen a helyzeten csak a vidéki régiók fejlesztésébe történő intenzív beruházások változtathatnak.

A vidéki lakosság kiváló minőségű földterülettel rendelkezik kertjében és ez a tény lehetőséget nyújt egy új mezőgazdasági vállalkozási modell bevezetésére, amely a termelékenység növelését és az önfoglalkoztatás elérését célozza.

Az AGRINNO2 projektnek (az AGRINNO projekt folytatásaként) kimondottan ez a célja – a rurális területeken, valamint a határon túli régióban élő munkanélkülieket segíteni a mezőgazdasági termelés kialakításában vagy fejlesztésében háztáji kertjeikben; mindez a termelékenység, valamint a termelés költséghatékonyságának növelésének érdekében. A meglévő források és lehetőségek mellett szükséges egy alacsony szintű befektetési modell meghatározása, hogy a munkanélküli lakosság esélyt kapjon az önfoglalkoztatásra.

A célcsoportok (mezőgazdasági szakközépiskolák, egyesületek, fiatal termelők és -feldolgozók) ezért korszerű ismereteket szereznek majd a gyógynövénytermesztésről és -feldolgozásról, valamint a szerb és magyar termelők ismereteiről és tapasztalatairól a termékek feldolgozásával és forgalmazásával kapcsolatban. A Gyógy- és fűszernövények termesztése címmel rendezett szemináriumon belüli workshopok a következő témákat ölelik fel:

1. Gyógy-, aromatikus- és fűszernövények bemutatása;
2. A gyógynövénytermesztési technológia alapjai (fehér- és erdei mályva, bazsalikom, bíbor kasvirág, citromfű, kerti izsóp, zsálya, körömvirág);
3. Gyógy-, aromatikus- és fűszernövények feldolgozása;
4. Gyógy-, aromatikus- és fűszernövények tárolása;
5. Gyógy-, aromatikus- és fűszernövényeket tartalmazó termékek;
6. Gyógy-, aromatikus- és fűszernövények minőségének vizsgálata;
7. Gyógynövények és falusi turizmus

A projekt során Vajdaság öt különböző pontján demóparcellák kerülnek kialakításra gyógy-, aromatikus- és fűszernövények termesztésére, valamint szárítására szolgáló berendezésekkel felszerelve a futaki, zombori és verseci mezőgazdasági iskolák kialakított inkubátorai, valamint a vidéki munkanélküli nők gazdasági felemelkedését segítő egyesületek keretein belül.

A demóparcellák kialakítása a projekt fenntarthatóságának magja, hiszen ezáltal megteremtjük a feltételeket ahhoz, hogy a projektben részt vevő inkubátorok hosszú távon vonzzák mindazokat akik a mezőgazdaság, az élelmiszertermelés és a termékmárka kialakításának új modelljeivel kapcsolatos ismereteket kívánják elsajátítani.

A projektpartnerek ezen a projekttevékenységgel járulnak hozzá egy komplex probléma megoldásához a társadalom-gazdaság-ökológia viszonylatban, a vidéki régiók fejlesztésére fókuszálva.

Jó szomszédok 

 a közös

jövőért

A projekt összköltségvetése 226 318,27 euró, melynek 85%-a az Európai Unió társfinanszírozásán keresztül valósul meg a 2021. január 1-től 2021. június 30-ig terjedő időszakban.

Szántóföldi Növénytermesztési és Konyhakertészeti Intézet

Tartományi Mezőgazdasági,
Víz- és Erdőgazdálkodási
Titkárság,

Vajdaság AT Európai Ügyek Alapja

Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft.

Makszima Gorkij u. 30,
21101 Újvidék/Novi Sad,
Szerb Köztársaság

+381 (0)21 489 81 00
institut@ifvcns.ns.ac.rs
 www.nsseme.com

Mihajlo Pupin sgt. 16,
21108 Újvidék/Novi Sad,
Szerb Köztársaság

+381 (0)21 487 44 11
psp@vojvodina.gov.rs
 www.psp.vojvodina.gov.rs

Mihajlo Pupin sgt. 16,
21108 Újvidék/Novi Sad,
Szerb Köztársaság

+381 (0)21 310 20 91
office@vojvodinahouse.eu
 www.vojvodinahouse.eu

Tisza Lajos körút 2-4,
6720 Seged
Mađarska

 +36 62 886 830
 palfi.timea@csongrad-megye.hu
 www.csongrad-megye.hu

Ez a weboldal az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A weboldal tartalmáért teljes mértékben a Vajdaság Autonóm Tartomány Európai Ügyek Alapja vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.