Az újvidéki Szántóföldi Növénytermesztési és Konyhakertészeti Intézetben a projekt megvalósításának kezdete alkalmából konferenciát tartottak „ A vállalkozói szellem erősítése és munkahelyteremtés a határokon átnyúló régióban az innovációkon alapuló mezőgazdaságon keresztül – AGRINNO 2“ címmel.

Az Intézet nevében prof. dr Jegor Miladinović köszöntötte az egybegyűlteket, majd kihangsúlyozta, hogy hogy a fenntartható fejlődés elérésének egyik alapfeltétele a tudáson és innováción alapuló rendkívül versenyképes gazdaság, amely nemcsak az Európai Unió stratégiai dokumentumaiban, hanem a Szerb Köztársaság Okos Szakosodási Stratégiában is megfogalmazódik. ” “A tudomány és a gyakorlat közötti erős kapcsolat megteremtése a legfontosabb előfeltétele a fenntartható fejlődés megvalósításának” – mondta Miladinović.
A Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság nevében Čedomir Božić titkár szólalt fel és elmondta: “A Tartományi Mezőgazdasági, Vízügyi és Erdészeti Titkárság folyamatosan dolgozik a mezőgazdasági termékek fejlesztésén, valamint a mezőgazdaság különböző területeit igyekszik pénzügyi támogatásokkal serkenteni miközben a fejlesztéshez és korszerűsítéshez minden szükséges feltételt biztosítani törekszik. A projekt célja (a mezőgazdasági innovációk alkalmazása) minden bizonnyal segíti majd a vidéken élő munkanélkülieket abban, hogy kertjükben termesztésbe kezdjenek vagy javítsanak, növeljék a termelékenységet és a jövedelmezőséget.”
Aleksandar Simurdić, a Vajdasági AP Európai Ügyek Alap igazgatója is beszédet mondott: „Rendkívüli megtiszteltetés számomra, hogy az AT Vajdaság Európai Ügyek Alapja immár másodízben egy partnerkonzorcium része a Tartományi Mezőgazdasági, Vízügyi és Erdészeti Titkársággal, a Szántóföldi Növénytermesztési és Konyhakertészeti Intézettel, valamint a magyarországi partnerekkel. Minden projektpartnernek eredményes munkát, valamint a projektvégrehajtás során sikeres felelősség- és feladatmegosztást kívánok. Ez a projekt minden bizonnyal kiemelt jelentőséggel bír a vajdasági AT és a határon túli régió számára, ahol a mezőgazdaságot az átfogó regionális fejlődés egyik mozgatórugójaként ismerik el. Egyben folytatása a tartományi közigazgatás azon folyamatos erőfeszítésének, melynek célja az adminisztratív- és emberi erőforrások erősítése, a hazánk rendelkezésére álló Európai Uniós források jobb felhasználása és a közös európai agrárpolitikába való bekapcsolódás előkészítése érdekében. A környezetvédelem külső finanszírozáson keresztül történő erősítésében, fejlesztésében kulcsfontosságú a közös megközelítés a más területeken felmerülő problémák megoldásában, ezért remélem, hogy néhány jövőbeni rendezvényen szó lesz az új projektekről és az elért eredményekről is.”

Gémes László, a Csongrád-Csanád megyei közgyűlés elnöke videón keresztül szólt a jelenlévőkhöz, míg a magyarországi projektpartnerek (Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft., Szeged) a Zoom platformon keresztül követték a nyitókonferenciát.