Fond „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine

Pokrajinskom skupštinskom odlukom o osnivanju Fonda „Evropski poslovi” Autonomne pokrajine Vojvodine (”Sl. list AP Vojvodine”, br. 13/2009 i 2/2010) osnovan je Fond „Evropski poslovi” Autonomne pokrajine Vojvodine i označen kao pravni sledbenik Kancelarije za evropske poslove Izvršnog veća AP Vojvodine. Delatnost fonda obuhvata praćenje, proučavanje i implementaciju evropskih integracionih procesa, izgradnju i jačanje institucionalnih kapaciteta Autonomne Pokrajine Vojvodine, u cilju bržeg uključivanja Republike Srbije u glavne evropske političke i ekonomske tokove, i ostvarivanje privredne, naučne, obrazovne, i kulturne saradnje sa evropskim gradovima i regijama i njihovim institucijama.

Osnovne delatnosti Fonda su stručni poslovi koji se odnose na:

 • Koordinaciju aktivnosti pokrajinskih institucija u procesima evropskih integracija;
 • Aktivnosti vezane za korišćenje evropskih strukturnih i razvojnih fondova, kao i programa tehničke pomoći EU;
 • Koordinaciju sa aktivnostima Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji Vlade Republike Srbije;
 • Saradnju sa organima lokalnih samouprava i drugim organizacijama, telima i ustanovama koje se bave pitanjima evropskih integracija;
 • Saradnju sa međunarodnim i evropskim organima i institucijama;
 • Edukaciju u oblasti evropske integracije;
 • Saradnju sa naučnim institucijama i fakultetima u oblastima koje su predmet delatnosti Fonda;
 • Promociju zajedničkih evropskih vrednosti i ideja u sredstvima javnog informisanja, kao i kroz održavanje seminara, okruglih stolova, tribina i predavanja.

Strateški prioriteti Fonda u narednom periodu su:

 • Kreiranje zajedničkih projekata sa regionalnim i drugim evropskim partnerima, po pitanju korišćenja pretpristupnih fondova EU;
 • Saradnja sa ključnim evropskim i međunarodnim institucijama;
 • Promovisanje evropskih vrednosti

Institut za ratarstvo i povrtarstvo

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Fond „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine

Csongrád Megyei Önkormányzat

Institut za ratarstvo i povrtarstvo

 

Pokrajinski sekretarijat za
poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Fond ,,Evropski poslovi” AP Vojvodine

Neprofitno d.o.o. za razvoj Županije Čongrad 

Maksima Gorkog 30,
21101 Novi Sad,
Republika Srbija

Mihajla Pupina 16,
21108 Novi Sad,
Republika Srbija
Bulevar Mihajla Pupina 16,
21108 Novi Sad,
Republika Srbija
Tisza Lajos körút 2-4,
6720 Segedin
Mađarska

Ova internet stranica je napravljena uz finansijsku podršku Evropske unije. Za sadržaj ove internet stranice je odgovoran isključivo Fond „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine i sadržaj ove stranice ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Upravljačkog tela.