Pre realizacije aktivnosti, od velikog značaja su projektni sastanci svih partnera. Do sada su održana tri projektna sastanka na kojima su se članovi projektnog tima dogovarali oko predstojećih važnih događaja, među kojima je i učešće na Međunardnom poljoprivrednom sajmu, kao i priprema izveštaja o dosadašnjim realizovanim aktivnostima.