Otvarajuća konferencija projekta AGRINNO 2

Na Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu održana je konferencija povodom početka realizacije projekta „Unapređenje preduzetništva i mogućnosti za zapošljavanje u prekograničnom regionu kroz poljoprivrednu praksu zasnovanu na inovacijama ─ Agrinno 2“.

Ispred Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, obratio se prof. dr Jegor Miladinović rekavši da je jedan od osnovih uslova za postizanje održivog razvoja visokokonkurentna privreda bazirana na znanju i inovacijama što je definisano ne samo u strateškim dokumentima Evropske unije, već i u Strategiji pametne specijalizacije u Republici Srbiji. „Stvaranje snažne sprege između nauke i prakse je najvažniji preduslov da se postigne održivi razvoj“, naveo je Miladinović.

Ispred Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo obratio se i sekretar Čedomir Božić, navodeći da: „Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo kontinuirano radi na unapređenju poljoprivrednog proizvoda, kao i podsticajima u različitim oblastima poljoprivrede kako bi obezbedio sve neophodne uslove za razvoj i modernizaciju. Upotreba inovacija u poljoprivredi, što je i cilj ovog projekta, svakako će pomoći nezaposlenim osobama koje žive u ruralnim područjima da zasnuju i unaprede proizvodnju u svojim baštama, povećaju produktivnost i isplativost“.

          Prisutnima se obratio i direktor Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, Aleksandar Simurdić: „Izuzetno mi je velika čast što je Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, po drugi put, deo konzorcijuma partnera zajedno sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Institutom za ratarstvo i povrtarstvo i partnerima iz Mađarske. Svim partnerima na projektu želim uspešno sprovođenje aktivnosti, kao i podelu odgovornosti i zadataka tokom implementacije projekta. Ovaj projekat je svakako od posebnog značaja za AP Vojvodinu i prekograničnu regiju gde je poljoprivreda prepoznata kao jedan od pokretača ukupnog regionalnog razvoja. Takođe, on je nastavak kontinuiranog napora pokrajinske uprave usmerenog na jačanje administrativnih i ljudskih kapaciteta u cilju što boljeg korišćenja sredstava iz fondova Evropske unije koji našoj zemlji stoje na raspolaganju i pripreme za uključivanje u zajedničku evropsku poljoprivrednu politiku. Zajedničko pristupanje rešavanju problema i u drugim oblastima ključno je za jačanje i razvijanje okruženja kroz eksterni vid finansiranja, stoga se nadam da ćemo na nekim budućim događajima govoriti o novim projektima i postignutim rezultatima.“

Putem videa prisutnima se obratio predsednik Županije Čongrad, Gemeš Laslo, dok su partneri na projektu sa mađarske strane (Neprofitno d.o.o. za razvoj županije Čongrad, Segedin) pratili otvarajuću konferenciju putem Zoom platforme.