Održavanje konferencije „Inovativni pristup u proizvodnji i preradi začinskog bilja“ .

U Bačkom Petrovcu 3. juna 2022. godine na Odeljenju od Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, održala se konferencija pod nazivom “Inovativan pristup u proizvodnji i preradi lekovitog bilja”. Na konferenciji su učestvovale dr Tijana Zeremski, projektna menadžerka i dr Milica Aćimović, koordinatorka projekta sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Institut od nacionalnog značaja, kao i dr Milica Rat, sa  Prirodno-matematičkog fakulteta – Departman za biologiju i ekologiju, prof. dr Milivoj Radojčin sa Poljoprivrednog fakulteta – Departman za poljoprivrednu tehniku i dr Viktor József Vojnich sa Poljoprivrednog fakulteta – Univerzitet u Segedinu.  Na konferenciji je predstavljen i priručnik iz projekta pod nazivomTehnologije gajenja odabranih lekovitih, začinskih i aromatičnih biljaka”, a prisutni su imali priliku i da obiđu proizvodne parcele i kolekciju lekovitog, aromatčnog i začinskog bilja Instituta za ratarstvo i povrtarstvo.

Institut za ratarstvo i povrtarstvo

 

Pokrajinski sekretarijat za
poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Fond ,,Evropski poslovi” AP Vojvodine

Neprofitno d.o.o. za razvoj Županije Čongrad 

Maksima Gorkog 30,
21101 Novi Sad,
Republika Srbija

Mihajla Pupina 16,
21108 Novi Sad,
Republika Srbija
Bulevar Mihajla Pupina 16,
21108 Novi Sad,
Republika Srbija
Tisza Lajos körút 2-4,
6720 Segedin
Mađarska

Ova internet stranica je napravljena uz finansijsku podršku Evropske unije. Za sadržaj ove internet stranice je odgovoran isključivo Fond „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine i sadržaj ove stranice ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Upravljačkog tela.